"A világ törvénye olyan, hogy ami egyszer elkezdődött, azt be is kell fejezni. Nem valami nagy öröm ez. Semmi nem érkezik idejében, semmit nem ad az élet akkor, amikor felkészültünk reá. Sokáig fáj ez a rendetlenség, ez a késés. Azt hisszük, játszik velünk valaki. De egy napon észrevesszük, hogy csodálatos rend és rendszer volt mindenben... két ember nem találkozhat egy nappal sem előbb, csak akkor amikor megértek e találkozásra..., nem éppen hajlamaikkal vagy szeszélyeikkel, hanem belülről, valamilyen kivédhetetlen csillagászati törvény parancsa szerint, ahogy az égitestek találkoznak a végtelen térben és időben, hajszálnyi pontossággal, ugyanabban a másodpercben, amely az ő másodpercük az évmilliárdok és a tér végtelenségei között. Nem hiszek a véletlen találkozásokban. " M.S.

Legfrissebb bejegyzések
Címkefelhő
Feedek
Megosztás

"Kiált, követel, azt akarja, szűnjön meg a botrány, és kőbe íródjék, ami eddig szüntelenül a homokba íródott." A.C.

"Ha a kezdet nem helyes, a befejezés sem lesz az. Aki elszalasztott a megfelelő pillanatot a csatlakozásra, s még mindig tétovázik, félvén teljesen és igazából odaadni magát, az meg fogja bánni, amikor túl késő lesz már jóvátenni a hibáját. " JK

Elfogyni az ölelésben.

"Hinni akarom, hogy erősnek és boldognak kell lennünk, mert csak így segíthetünk az embereknek. Aki csak vonszolja az életét és összeroppan a súlyok alatt, senkin nem segíthet." A.C.

"Nézd, most az ígéret földjén állsz."

"Úgy sejtettem, Lajos csakugyan hajlandó áldozatokra az emberiségért vagy az emberiség eszméjéért - mert az eszméket mindig jobban szerette, mint a valóságot, valószínűleg, mert az eszmék veszélytelenebbek, s könnyebb megalkudni velük -, (..)" M.S.

"Ha az embernek nincs már többé hová mennie, akkor üdvös a visszatérés, Ha még van valami, ahová mennie kell, akkor üdvös a sietség. "

"Vigyázz a magánnyal, mert van az a szelíd és igaz magány, mely magatartás az emberek felé; s ez jó. S van a tragikus, mikor jegesedni kezd körülötted a világ, az utakat, melyek az emberekhez és az emberihez vezetnek, belepi a jég. Akkor eltévedsz, és meg kell fagyni." M.S.

Eszter hagyatéka.

"Behunytam szemem; hőséget éreztem, szédülést. Ez a szédülés pillanatokig tartott. Kezem védekezően nyújtottam ki. "Most megkérdi - gondoltam -, Istenem, most megkérdi. Mit? Talán, hogy miért történt az egész? Talán, hogy én voltam-e gyáva? Nem, most felelni kell!" Mélyen lélegeztem,  s ránéztem, készen a válaszra.

- Mondd, Eszter - kérdezte most csendesen, bensőségesen -, tehermentes még ez a ház?" M.S.

"A tett halála az okoskodás." M.I.

"Aki harcol, aki hisz, aki keres, mindig hibaszázalékkal teszi mindezt." L.Z.

"De vigyázzon, hogy jól válasszon, ha eljön az óra, mikor az emerek kött választania kell, mert minden emberi érzés között van egy, mely a legveszedelmesebb, nagyszerű és félelmetes érzés, nagyszerűbb, mint a szerelem és félelmetesebb, mint a vágy. Van egy érzés, mely egyszerre roncsol és megtisztít...vigyázzon. Néha már azt hiszem, ez az érzés minden emberi dolog alja. Ez az érzés a részvét." M.S.

"Varázsolj a szívemmel." R

Szeress engem, hogyha kérlek
Hideg szél fúj, nagyon fázom
Szeress engem, hogyha kérlek
Szeress engem minden áron." Republic


"Az elveszettek nem tudják, hogyan is kell kimondani a jót." N.I.

"Senkivel sem történik olyasmi, aminek az elviselésére nem termett." M.A.

"De mi a szó? Néha tovább él, mint a kő." M.S.